Underhållsfritt och lättmonterat bullerplank i byggsats från DKCA i miljövänlig återvunnen GOVA-plast.

Genom plankets uppbyggnad får man korta monteringstider vilket ger betydande kostnadsbesparingar. Planken monteras i profiler vilket gör att det varken finns skruvar eller spikar. Planket tål fukt som gör att man kan montera den nedre plankan direkt i marken och om det uppstår en luftspalt täcker man den med fyllnadsmassor.

Stabilitet

Vår bullerskärm är uppbyggd på stålstolpar med fotplatta och horisontella och vertikala U-profiler där GOVAplankan monteras. Fotplattan anpassas till av kunden valt jordförankringsdon. I var tredje spont placeras en stålprofil som ytterligare förstärker planket. Således inte en enda spik i vårt plank och det är dessutom helt liksidigt.

Högsta bullerklass

Det Holländska företaget Van Campen, som arbetar med bullerskydd, har testat GOVA-planket mycket noggrant och konstaterar en bullerminskning med 30 Dba och bekräftar GOVA-plankets många fördelar gentemot träplank. För att uppnå den högsta bullerklassen B3 är normen 24 kg/kvm. Vårt plank har dimensionen 32×138 mm med spont och en vikt av 28,3 kg/kvm. Detta betyder att GOVA-planket har större bullerdämpande effekt än vad normen föreskriver, trots sin dimension.

Montering

Monteringen kräver inget plåtslageri, målning eller montering av miniritskiva. Planken levereras i färdiga längder vilket kortar ner monteringstiden betydligt!

Miljö och garanti

GOVA-plastplankan är testad enligt EN 14388 och EN 1793-2 och är miljödeklarerad samt med 10 års garanti!
Gova-planket är tillverkat enligt Cradle to cradle som innebär att den är 100% återvinningsbar! I tillverkningen används endast miljövänlig energi och kylvattnet återvinns för att minska den ekologiska påverkan. Planket kan även klottersaneras helt utan kemikalier.

Teknik

Skärmen monteras direkt mot mark och hänsyn mot vattenavrinning behövs ej då bullerplanket tål fukt. Eventuell luftspalt mot marken tätas med vald fyllningsmassa. Skärmen är homogent genomfärgad och erbjuds i olika färger. Detta betyder att man slipper grundmåla med slamfärg, som föreskrivs i de flesta fall. Stålet är varmförzinkat eller pulverlackat.

Hur snabbt går det?

Vi har fått ett nyckeltal genom att klocka en montering. Plankets höjd 2 meter, längd 97 meter. Arbetet utfördes under 5 arbetsdagar, exkl utsättning av jordfundamenten.

GOVA-planket finns i flertalet färger.

Ash Grey

Sand Beige

Quartz Brown

Atlas Beige

Ural Black

För att ytterligare stabilisera planket monteras en stålprofil mellan var tredje spont.

Underhållsfria bullerplank för hemmet

Ge din trädgård en ny inramning

DKCA har tagit fram ett bullerplank i byggsats som lämpar sig för hemmet.
Planket har en enkel installation och är dessutom helt underhållsfritt! Med glaskassetter får man ljusinsläpp och man väljer själv var de ska monteras genom att endast flytta några plankor. GOVA-plastplankan är det självklara valet för ditt hem och för framtiden. Även denna typ av plank håller bullerklass B3.

Enkel montering med stålprofiler och Gova-clip

Monteringsanvisningar

Båda bullerplanken levereras som byggsats
vilket ger en enkel och snabb montering!

Skärmen monteras direkt mot mark och hänsyn mot vattenavrinning behövs ej då bullerplanket tål fukt. Ingen miniritskiva behövs! Eventuell luftspalt mot marken tätas med av kunden vald fyllningsmassa. Alla monteringsdetaljer är i återvunnen aluminium.